تاریخ: 05 Sep 2022
تعداد بازدید: 437

اطلاعیه شماره ۲: فرم‌های پذیرش و نحوه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کارشناسی‌ارشد ۱۴۰۱

با عرض تبریک مجدد پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ دانشگاه اردکان، پیرو اطلاعیه قبلی، اطلاعیه نحوه ثبت نام و فرم های مورد نیاز به پیوست ارسال شده است. از پذیرفته‌شدگان عزیز درخواست می‌شود پس از مطالعه کامل این اطلاعیه و آماده سازی مدارک مورد نیاز نسبت به انجام ثبت‌نام خود اقدام نمایند.

اطلاعیه و راهنمای ثبت نام

فرم های مورد نیاز