دفترچه تلفن دانشگاه اردکان

شماره تلفن گویا جهت ارتباط با واحدهای دانشگاه:
03533900000
جهت تماس مستقیم با هریک از واحدها از پیش شماره 3390 به همراه شماره داخلی واحد استفاده نمایید.
 

برای جستجو از نام و نام خانوادگی افراد استفاده کنید، می توانید از کلمه کلیدی مربوط به سمت افراد نیز استفاده کنید مانند: رئیس، مسئول ....

 

نام ونام خانوادگی سمت شماره تلفن داخلی
     
اسماعیل محمدی مسئول دفتر ریاست 1020
مهدی خادم عباسی اردکانی کارشناس دبیرخانه مرکزی 1021
عصمت طالعی اردکانی کارشناس مسئول برنامه و بودجه 1022
سیدحسین هاشمی عقدایی کارشناس امور حقوقی و قراردادها 1024
نگهبانی نگهبانی دانشگاه 1031
رضا پوردهقان رئیس اداره حراست 1014
احمد فتاحی اردکانی دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی 1011
فاطمه کمال پور مسئول دبیرخانه جذب اعضای هیات علمی 1011
حسین فتاحی اردکانی رئیس گروه نظارت و ارزیابی 1012
فاطمه کمال پور کارشناس نظارت و ارزیابی 1012
حسین غفوری چرخابی رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل 1010
مهدی فتاح روابط عمومی و امور بین الملل 1515
یاسر رضاپور میرصالح معاون اداری-مالی 2000
ابوالفضل عادل زاده مدیر امور اداری و پشتیبانی 2010
علی رضاپور میرصالح مدیر امور مالی 2011
محمد صادقی اردکانی اداره  امور اداری و پشتیبانی 2015
روح الله فتاحی کارپرداز 2014
محسن ارشادی حسابداری 2021
الهام طبیبی حسابداری 2211
عصمت طالعی   2022
سمانه فتاحی اردکانی رئیس اداره کارگزینی 2023
بدون ایتم   2024
علی کیانی امین اموال 2025
بدون ایتم   2241
مجید صادقی نیا معاون آموزشی و پژوهشی 3000
سید ابوالفضل عطری اردکانی رئیس اداره خدمات آموزشی 3110
محسن احسانی امور تحصیلات تکمیلی 3010
مصطفی شیرمردی مدیر امور پژوهشی و فناوری 3011
محمد شاکر اردکانی مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 3012
فرشید رستم زاده کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت  
حسین بهجتی کتابدار کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه 3021
سید سیامک یاسینی اردکانی کارشناس فناوری اطلاعات و خدمات یارانه ای 3022
سجاد قاسمی آزمایشگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 3025
زهرا فاضل پور آزمایشگاه دانشکده پیرادامپزشکی 3440
ابوالفضل عزیزیان معاون دانشجویی و فرهنگی 4000
احسان کردی اردکانی مدیر امور فرهنگی 4100
محمد دهستانی اردکانی کارشناس امور فرهنگی 4014
محسن شفیعی سیف آبادی مدیر امور دانشجویی 4200
محمدحسن شاه محمدی تغذیه 4023
الهه احمدی کارشناس امور خوابگاه ها 4024
  خوابگاه پیام نور بلوک 1 4225
  خوابگاه پیام نور بلوک 2 4034
حجت الاسلام مروتی نهاد رهبری 4041
  بسیج 4242
محمدجواد قانعی بافقی رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 5050
جواد شاکر اردکانی کارشناس آموزش دانشکده منابع طبیعی 5051
ایمان شاکر رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 6060
محمد محمدی احمدآبادی کارشناس آموزش دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 6061
سید محمد امام رئیس دانشکده فنی و مهندسی 7070
فاطمه کارگر آموزش دانشکده فنی و مهندسی 5210
الهام صالحی رئیس دانشکده پیرادامپزشکی 8060
علی خلیلی صدرآباد کارشناس اداره امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 2020
مهدی جعفریان راهبر سامانه گلستان 3030
خوابگاه نگهبانی خوابگاه باغ درخشان 1032
خوابگاه نگهبانی خوابگاه فرهنگ 1034
پشتیبانی پشتیبانی 9090