اطلاعیه مجموعه مسکونی 2800واحدی آسمان البرز
تاریخ : چهارشنبه 7 مرداد 1394 ساعت 16:16 | تعداد بازدید : 3105

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به ستاد رفاهی دانشگاه مراجعه شود.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035