اطلاعیه مجتمع های مسکونی و رفاهی مؤسسه آموزش عالی خزر
تاریخ : شنبه 3 مرداد 1394 ساعت 12:09 | تعداد بازدید : 2393

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035