قرارداد پژوهانه: گذر از گلستان به فرزین
تاریخ : سه شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 06:12 | تعداد بازدید : 279
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه اردکان، در ادامه فرایند مکانیزه کردن امور مرتبط با فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیات علمی و نیل به دانشگاه سبز، حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه پس تأیید گروه‌بندی فعالیت‌های مرتبط با پژوهانه ۹۹ اعضای هیأت علمی در زیرسیستم پژوهشی سامانه گلستان، اقدام به صدور الکترونیکی قراردادهای مربوطه بر بستر سامانه اداری فرزین نمود.
دکتر علی فتح‌زاده،‌ معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر با تعریف فرایند فرم‌سازی و گردش مدرک در سامانه فرزین، امکان رؤیت امتیازات فعالیت‌های پژوهشی و مبالغ پژوهانه به تفکیک نوع آن، از طریق این سامانه امکان‌پذیر است و می‌توان فعالیت‌های گروه‌بندی شده مربوط به پژوهانه سال ۹۹ و امتیازهای هر یک از فعالیت‌ها را از طریق گزارش‌های ۷۱۲ (فعاليت‌های گروه‌بندی شده استاد) با درج شماره استاد، انتخاب "اعتبار پژوهشی" در قسمت گروه امتیاز و انتخاب "اعتبار پژوهشی ۹۹ (۲۰۱۹-۲۰۱۸)" در قسمت نوع امتیاز مشاهده نمود. 
این مقام مسئول، با اعلام اینکه پژوهانه نوع اول اعضای هیات علمی دانشگاه اردکان در اواخر فروردین ماه پرداخت گردیده است، از اعضای هیأت علمی خواست پیرو پیامک ارسالی تا پایان وقت اداری امروز سه‌شنبه نسبت به درج امضای الکترونیکی در قرارداد و زدن دکمه ادامه فرآیند آن را عملیاتی نمایند.
گفتنی است، دانشگاه اردکان در چند سال اخیر با تدوین شیوه‌نامه نوین و پویای خود و اجرای آن بر بستر سامانه گلستان کلیه امور مرتبط با پژوهانه را از این طریق انجام داده و اعتبار پژوهانه اختصاص یافته به اعضای هیات علمی در دو قالب (نوع اول و نوع دوم) منطبق بر این شیوه‌نامه انجام می‌شود.
 

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035