استقرار تیم سلامت در دانشگاه اردکان
تاریخ : سه شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 08:40 | تعداد بازدید : 346
تیم سلامت مرکز بهداشت اردکان متشکل از مراقبت سلامت زنان و سلامت مردان به مدت 2 روز در مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه اردکان مستقر و خدمات حوزه سلامت را به دانشگاهیان ارائه دادند.
به گفته مشاور رئیس دانشگاه اردکان در امور زنان و خانواده، تیم سلامت با هدف انجام تن سنجی و بررسی فعالیت بدنی، سلامت اجتماعی و روان و خطر سنجی بیماری های قلبی عروقی در قالب بسته خدمات سلامت در دانشگاه مستقر گردید. خانم دکتر شکوفه متقی افزود: این طرح در راستای بررسی سلامت پایه کارکنان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان و در راستای تکمیل پرونده الکترونیک سلامت آنها، آموزش سلامت و مشاوره تغذیه وفعالیت بدنی و مکمل یاری با ویتامین D صورت گرفت. لازم به ذکر است در اجرای طرح غربالگری سرطان سینه که از نیمه آذرماه در کلیه مراکز و پایگاه های شبکه بهداشت آغاز گردیده، طرح غربالگری سرطان سینه و معاینه و آموزش خودآزمایی سینه هم برای دانشگاهیان اردکان انجام که نهایتا در پرونده سلامت آنها در سامانه وزارت بهداشت ثبت گردید.آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035