تازه‌های نشر: انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی طبیعت
تاریخ : یکشنبه 8 دی 1398 ساعت 07:26 | تعداد بازدید : 397
کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی طبیعت به همت دو تن از عضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان، سرکار خانم دکتر سعیده کلانتری و آقای دکتر مهدی تازه، به عنوان منبع درسی داشجویان رشته مهندسی طبیعت، تدوین و گردآوری شده و توسط انتشارات دانشگاه اردکان به چاپ رسیده است.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035