هفته پرکار مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه اردکان در هفته کارآفرینی
تاریخ : دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 18:30 | تعداد بازدید : 532آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035