گردهمایی اساتید مشاور انجمن های علمی دانشگاه اردکان برگزار شد
تاریخ : دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 15:33 | تعداد بازدید : 778
در نشست اساتید مشاور انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه اردکان بر رسالت مهم انجمن های علمی در پیشبرد اهداف علمی دانشگاه تأکید شد.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در این نشست با تبین جایگاه فعالیت های علمی در برنامه راهبردی دانشگاه اردکان اظهار امیدواری کرد: اعضای انجمن های علمی دانشگاه در تعامل مستمر با امور فرهنگی  در وظایف محوله خود موفق باشند. دکتر علی صحرایی اردکانی انجمن های علمی را محور و نماد نشاط و پویایی علمی در دانشگاه توصیف کرد و افزود: انجمن های علمی  ضمن همکاری با یکدیگر بایستی در ترسیم چشم انداز برنامه های پیش روی خود تلاش کنند.
در این گردهمایی دکتر احسان کردی مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هم با بیان اینکه در حال حاضر 17 انجمن علمی در دانشگاه اردکان تشکیل گردیده بر تعامل و همکاری اساتید مشاور و دانشکده ها در امر برگزاری هرچه بهتر برنامه های انجمن های علمی تأکید کرد. شرح وظایف اساتید مشاور انجمن های علمی، نحوه تعامل انجمن های علمی با آموزش های آزاد و مجازی، مسائل مالی انجمن ها و حوزه فعالیت انجمن های علمی از جمله مسائلی بود که در این گردهمایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035