قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر
تاریخ : چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 11:41 | تعداد بازدید : 804
دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر در اولین فرصت جهت تکمیل پرونده خود به گروه شاهد و ایثارگر دانشگاه (آقای حاجی احمدی) واقع در ساختمان سازمان مرکزی طبقه همکف مراجعه نمایند. ضمناً مدارک مورد نیاز به شرح ذیل می باشد:
معرفی نامه بنیادشهید-کپی کارت ایثارگری ولی ایثارگر و کپی صفحه اول شناسنامه دانشجو
گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035