برگزاری دوره آموزشی مقررات جلسات دفاع در دانشگاه
تاریخ : دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 09:26 | تعداد بازدید : 612
دوره آموزشی مقررات جلسات دفاع و شرح وظایف ناظر در سالن آمفی تئاتر دانشگاه اردکان برگزار گردید.
این کارگاه  با حضور ریاست دانشگاه اردکان، دکتر علمدار رئیس دفتر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه یزد و رئیس نظارت و ارزیابی استانی و دکتر روزگار مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد و جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه اردکان برگزار گردید.
دکتر علمدار رئیس دفتر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه یزد در این کارگاه در خصوص سیاست های وزارت علوم تحقیقات و فناوری در حوزه نظارت و ارزیابی و اهتمام ویژه در راستای ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی مطالبی را ارائه نمود. در ادامه دکتر روزگار مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد هم ضمن ارائه شیوه نامه برگزاری جلسات دفاع پایان نامه های کارشناسی ارشد در دانشگاه، نکات کلیدی و حائز اهمیت در جریان برگزاری جلسات دفاع و فرم های آموزشی مورد استفاده در این خصوص را بیان کرد. در این کارگاه یک روزه به پرسش های اعضای هیأت علمی حاضر پاسخ داده شد.
آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035