اطلاعیه اداره تربیت بدنی دانشگاه در خصوص برنامه های تمرینی و فوق برنامه دانشجویان پسر
تاریخ : دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 19:19 | تعداد بازدید : 444

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035