راه یابی دبیر انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه به شورای مرکزی اتحادیه انجمن های علمی مهندسی صنایع دانشگاه های کشور
تاریخ : دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 08:48 | تعداد بازدید : 520
احسان کریمی یزدی دبیر انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه اردکان به شورای مرکزی اتحادیه انجمن های علمی مهندسی صنایع دانشگاه های کشور راه یافت. سومین مجمع اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی صنایع، به میزبانی دانشگاه ارومیه برگزار شد که دبیر انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه اردکان موفق شد در بین 7 عضو اصلی این اتحادیه قرار گیرید. روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه این موفقیت را به گروه مهندسی صنایع و به ویژه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تبریک می گوید. لازم به ذکر است این دومین عضویت یک عضو انجمن علمی از دانشگاه اردکان در اتحادیه های دانشجویی کشوری می باشد. پیش از این نماینده انجمن علمی بازی های رایانه ای دانشگاه اردکان نیز موفق شده  بود به عنوان تنها نماینده انجمن علمی مذکور در بین دانشگاه های استان به اتحادیه کشوری در این رشته راه یابد.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035