قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر
تاریخ : شنبه 7 اردیبهشت 1398 ساعت 09:39 | تعداد بازدید : 354
دانشجویان شاهد و ایثارگر که خواهان تقویت بنیه علمی خود می باشند جهت ثبت نام به دفتر ستاد شاهد و ایثارگر واقع در سازمان مرکزی مراجعه نمایند.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035