قابل توجه کلیه همکاران دانشگاهی متقاضی تمدید و ثبت نام جدید بیمه تکمیلی درمان
تاریخ : شنبه 7 اردیبهشت 1398 ساعت 09:11 | تعداد بازدید : 642
1. تکمیل فرم ثبت نام (از طریق دفتر واحد مربوطه ، سایت دانشگاه و دفتر امور رفاهی).
2. حداکثرمهلت ثبت نام تا تاریخ 1398/2/10 می باشد.
3.بعداز تاریخ ذکر شده ، شرکت بیمه طرف قرارداد به هیچ وجه از افراد جدید ثبت نام بعمل نمی آورد.
4. تکمیل فرم ثبت نام برای اعضای قبلی که عضو بیمه تکمیلی درمان بوده اند الزامی می باشد.
5. نظر به اینکه تا لیست کلیه افراد متقاضی در لیست بیمه ثبت نگردد، بیمه مبادرت به پرداخت خسارت نمی نماید از همکاران عزیز تقاضا می شود در اولین فرصت نسبت به انجام فرآیند ثبت نام اقدام نمایند.
6.کارکنان محترم شرکتی نیز می توانند از طریق ارائه چک معتبر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
دریافت فرم ثبت نام


آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035