مناقصه تکمیل بخشی از فضای خیری دانشگاه
تاریخ : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 ساعت 13:44 | تعداد بازدید : 781

دانشگاه اردکان در نظر دارد جهت تکمیل بخشی از فضای آموزشی خیری از طریق فراخوان عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مناقصه برگزار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setaadiran.ir  مراجعه و مراحل شرکت در مناقصه را تکمیل نمایند.


آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035