آگهی مناقصه
تاریخ : شنبه 22 اردیبهشت 1397 ساعت 12:46 | تعداد بازدید : 1107
دانشگاه اردکان در نظر دارد امور پشتیبانی و خدماتی خود را از طریق مناقصه به شرکت ها وپیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به گزینه دریافت اسناد در ذیل این آگهی مراجعه و پس از تکمیل فرمها به همراه مدارک خواسته شده حداکثر تا آخر وقت اداری به تاریخ 01/03/97 به دبیرخانه دانشگاه اردکان واقع در طبقه سوم ساختمان مرکزی دانشگاه اردکان به نشانی : اردکان-بلوارآیت ا... خاتمی(ره) تحویل نمایند.
 
شماره تلفن جهت پاسخ گویی:32240919
 
 
                                                   روابط عمومی دانشگاه اردکان
دریافت اسناد
 

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035