آگهي مناقصه واگذاری امور پشتيباني و خدماتي
تاریخ : چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394 ساعت 09:58 | تعداد بازدید : 2557
دانشگاه اردكان درنظر دارد امور پشتيباني و خدماتي خود را از طريق مناقصه به شركتها و پيمانكاران واجد شرايط واگذار كند.
 متقاضيان  میتوانندجهت دريافت اسناد مناقصه به گزينه دريافت اسناد در ذيل اين آگهي مراجعه و پس از تكميل فرمها به همراه اصل فيش بانكي واريز  مبلغ 150000 ريال به حساب شماره  2020084211  نزد بانك تجارت به نام حساب در آمد اختصاصي دانشگاه اردكان حداكثر تا پايان وقت اداري چهارشنبه 30/02/94 به دانشگاه اردکان واقع در بلوار آيت‏الله خاتمي(ره) تحويل نمایند.
 
                     روابط عمومي دانشگاه اردكان 
دريافت اسناد:
شرایط مناقصه
تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان
فرم بازدید از پروژه
آنالیز قیمت1
فرم پیشنهاد قیمت
قرار داد تنظیف

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035