آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و خدماتی-اردیبهشت96
تاریخ : شنبه 23 اردیبهشت 1396 ساعت 10:15 | تعداد بازدید : 1690

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035