دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول بنیادی و پزشکی بازساختی
تاریخ : دوشنبه 9 اسفند 1395 ساعت 14:36 | تعداد بازدید : 1573

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035