آگهي مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان-مرداد95
تاریخ : دوشنبه 18 مرداد 1395 ساعت 14:41 | تعداد بازدید : 1826
دانشگاه اردكان درنظر دارد طبخ وتوزيع غذاي دانشجويان خود را از طريق مناقصه به شركتها و پيمانكاران واجد شرايط واگذار كند. متقاضيان واجد شرایط می توانندجهت دريافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 03/06/95  به آدرس http://www.ardakan.ac.ir مراجعه نمایند. پایان تكميل اسناد و مدارك و تحويل به دانشگاه،  پايان وقت اداري  چهارشنبه    03/06/95  مي باشد.
 
                     روابط عمومي دانشگاه اردكان 
 
 
دریافت اسناد:
پیشنهاد قیمت
شرایط مناقصه
فرم شماره 3(خود اظهاری)
قرار دادسلف1395
منع مداخله


آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035