فراخوان دومین همایش ملی توسعه پایدار دریامحور(1395)
تاریخ : دوشنبه 21 تیر 1395 ساعت 12:06 | تعداد بازدید : 1719
جهت اطلاعات تکمیلی همایش به وب سایت http://conf.isc.gov.ir/kmsuمراجعه گردد.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035