مزایده بوفه
تاریخ : یکشنبه 30 خرداد 1395 ساعت 13:59 | تعداد بازدید : 2092
دانشگاه اردکان در نظر دارد محل بوفه را بر اساس شرایط و ضوابط به صورت مزایده برای سال تحصیلی 96-95 به واجدین شرایط واگذار نماید.
متقاضیان محترم (دانشجویان دانشگاه اردکان و بومی استان یزد) می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده بوفه  از طریق لینک ذیل اقدام نمایند.
آخرین مهلت تحویل مدارک به امور مالی دانشگاه 1395/04/06 می­باشد.
دریافت اسناد

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035