مزایده انتشارات
تاریخ : یکشنبه 30 خرداد 1395 ساعت 13:56 | تعداد بازدید : 1782
دانشگاه اردکان در نظر دارد محل انتشارات را بر اساس شرایط و ضوابط به صورت مزایده برای سال تحصیلی 96-95 به واجدین شرایط واگذار نماید.
متقاضیان محترم (دانشجویان دانشگاه اردکان و بومی استان یزد) می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده انتشارات  از طریق لینک ذیل اقدام نمایند.
آخرین مهلت تحویل مدارک به امور مالی دانشگاه 1395/04/06 می­باشد.
دریافت اسناد

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035