آگهي مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و خدماتی
تاریخ : شنبه 18 اردیبهشت 1395 ساعت 14:27 | تعداد بازدید : 1799
دانشگاه اردكان درنظر دارد امور پشتيباني و خدماتي خود را از طريق مناقصه به شركتها و پيمانكاران واجد شرايط واگذار كند.
 متقاضيان  میتوانندجهت دريافت اسناد مناقصه به گزينه دريافت اسناد در ذيل اين آگهي مراجعه و پس از تكميل فرمها به همراه اصل فيش بانكي واريز  مبلغ 150000 ريال به حساب شماره  2020084211  نزد بانك تجارت به نام حساب در آمد اختصاصي دانشگاه اردكان حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه 95/03/03 به دانشگاه اردکان واقع در بلوار آيت‏الله خاتمي تحويل نمایند.
 
                     روابط عمومي دانشگاه اردكان 
دريافت اسناد:
آنالیز قیمت 1
تعهد نامه در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان
شرايط مناقصه1
فرم بازديد از پروژه
فرم پیشنهاد قیمت قرارداد خدمات پشتیبانی
قـرارداد تنظیف خام 95


آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035