اولین جشنواره مسابقات ورزشی و سرگرمی دانشگاه اردکان
تاریخ : دوشنبه 6 اردیبهشت 1395 ساعت 15:47 | تعداد بازدید : 2023
کانون تربیت بدنی و سرگرمی با همکاری کانون چتر مهربانی برگزار میکند:
1)دوهمگانی(ویژه برادران)
2)شوت فوتسال(ویژه برادران)
3)مچ اندازی(ویژه برادران)
4)قویترین مردان دانشگاه اردکان
5)طناب کشی(ویژه خواهران و برادران)
6)دارت(ویژه خواهران و برادران)
7)هفت سنگ(ویژه خواهران و برادران)
8)طناب زنی(ویژه خواهران)
جهت ثبت نام و دریافت شرایط و قوانین مسابقات با شماره تلفن09105983059( رضاپور)تماس گرفته و یا به اتاق استاد سالاری(دانشکده روانشناسی)مراجعه نمایید.
سایر بازیها بصورت حضوری و در محیط دانشگاه برگزار میگردد.
مهلت ثبت نام در مسابقات تا روز جمعه مورخ95/2/10میباشد.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035