رئيس دفتر رياست، روابط عمومي و امور بين‌الملل

نام و نام خانوادگی: آزاده چوب فروش زاده
رشته تحصیلی: روانشناسی
مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:
azadechoobforoush@ardakan.ac.ir


تلفن: 
035-32248174
035-32248271
035-32248272

نمابر:
035-32248384آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035