مدیریت امور فرهنگی


نام و نام خانوادگی: احسان کردی اردکانی
رشته تحصیلی: فلسفه تطبیقی
مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:  e.kordi@ardakan.ac.ir
تلفن: 32248171-035
نمابر: 32248384-035

 

 

 


آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035