معاونین پیشین آموزشی و پژوهشی

 
دکتر احمد فتاحی اردکانی
شروع: ۱۳۹۰
خاتمه: ۱۳۹۶
دکتر علی فتح‌زاده
شروع: ۱۳۹۶
خاتمه: تاکنون
 
 

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035