آزمایشگاه مرکزی

نام و نام خانوادگی:محمدجواد قانعی بافقی
رشته تحصیلی: بیابان‌زدایی
مرتبه:استادیار
تلفن:تلفن:32240925-035
                                                        
 


قابل توجه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی محترم ؛محققین گرامی می‌توانند جهت اطلاع و استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های سراسر کشور به سایت شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) مراجعه نمایند.


http://www.msrt.ir/fa/shaa/Pages/Home.aspx

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035