تاریخچه دانشگاه

دانشگاه اردکان با موافقت شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۹ با عنوان مرکز آموزش عالی تأسیس و در نیمسال اول سال تحصیلی ۸۹-۸۸ در دو رشته روان شناسی عمومی و راهنمایی و مشاوره به پذیرش دانشجو پرداخت. سپس در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ بر اساس مصوبه شورای گسترش با ادغام دانشکده منابع طبیعی اردکان در مرکز آموزش عالی، این مرکز به مجتمع ارتقاء یافت و نهایتاً در جلسه ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ شورای گسترش وزارت علوم به دانشگاه ارتقاء یافت که هم اکنون شامل دانشکده های علوم تربیتی، کشاورزی و منابع طبیعی، فنی و مهندسی، پیرادامپزشکی و مرکز آموزش عالی حضرت خدیجه(س)-ویژه خواهران- می باشد و تعداد ۲۵۰۰ دانشجو در دانشکده‌های زیر مشغول به تحصیل‌اند:
 
  • دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی
  • دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
  • دانشکده فنی و مهندسی
  • آموزشکده پیرادامپزشکی
  • مرکز آموزش عالی حضرت خدیجه(س)-(ویژه خواهران)


 

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035