کارنامه سلامت جسم و روان

لینک آدرس سامانه کارنامه سلامت دانشجویان ورودی ۱۳۹۸

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035