کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

نام و نام خانوادگی:محمدجواد قانعی بافقی
رشته تحصیلی: بیابان‌زدایی
مرتبه:استادیار
تلفن:32234310-035

***

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035