دانشکده پیرا دامپزشکی

کاردانی:
  1. کاردانی دامپزشکی
کارشناسی:
  1. کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
کارشناسی ارشد:
  1. کارشناسی ارشد زيست شناسي جانوري - سلولی و تكويني

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035