تاریخ: 08 Feb 2023
تعداد بازدید: 456

برگزاری جلسه دانش‌افزایی با موضوع دیباچه‌ی گزارش‌محور سامانه‌ی پژوهشی گلستان

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه، حوزه پژوهش و فناوری با همکاری گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه اقدام به برگزاری کارگاه دانش‌افزایی با محوریت زیرسیستم پژوهشی گلستان نمود‌. در این جلسه، دکتر بهزاد کفاش معاون آموزشی و پژوهشی ضمن بیان اجرای هدفمند آیین‌نامه‌های متنوع بر بستر گلستان به برخی قابلیت‌های زیرسیستم پژوهشی سامانه گلستان اشاره و چگونگی استخراج اطلاعات از این سامانه را مطرح نمود. وی ضمن تشکر از همکاران محترم در سطوح مختلف دسترسی در این سامانه، از برخی قابلیت‌های سامانه به عنوان ویژگی پویای این سامانه یاد کرد و افزود، همه اطلاعات پژوهشی به صورت شفاف در دسترس است که توصیه می‌شود همکاران گرامی با استفاده از گزارش‌های موجود به بررسی آن‌ها پرداخته و در جریان چگونگی امتیازدهی باشند. در ادامه، موضوع فراهم شدن شرایط دسترسی کلیه اعضای هیات علمی به امتیازات گروه‌های مختلف امتیازی که در سامانه وجود دارد، مطرح و راه‌های مختلف دسترسی به این اطلاعات بیان گردید. کفاش از سامانه مذکور به عنوان کارنامه الکترونیکی دائمی برای بروندادهای پژوهشی اعضای محترم هیات علمی، که قابلیت رصد، پایش و ارزیابی پیوسته دارد، یاد کرد.
در ادامه این نشست، آقای دکتر مصطفی شیرمردی، مدیریت پژوهش و فناوری با اشاره به انجام گروه‌بندی فعالیت‌های مربوط به ترفیع سالیانه اعضای محترم هیات علمی، اعتبار پژوهشی، تشویق مقالات، پایه تشویقی و جهش علمی در سامانه گلستان، خواستار بارگزاری فعالیت‌ها در زمان مناسب و پیگیری لازم تا رسیدن به مرحله تائید پژوهش توسط اعضای محترم هیات علمی شد. وی در ادامه افزود در انتخاب مجلات داخلی و بین‌المللی حتما به ارزیابی مجلات در گلستان و سایت وزارت علوم توجه کافی داشته باشند. وی همچنین در ارتباط با شرکت همکاران هیات علمی در همایش‌های معتبر داخلی بیان داشت که همایش‌هایی که توسط دانشگاه‌های معتبر و یا انجمن‌های معتبر علمی برگزار گردند حائز امتیاز خواهند بود.
 
در ادامه این جلسه، برخی قابلیت‌های سامانه معرفی و به چگونگی استفاده از برخی گزارشات پرکاربرد زیرسیستم پژوهشی گلستان اشاره شد.
در پایان این نشست، اساتید شرکت‌کننده در جلسه به بیان پرسشهای خود پرداختند که پاسخ به سوالات مطرح شده پایان بخش این جلسه بود.