تاریخ: 04 Mar 2023
تعداد بازدید: 483

اجرای برنامه های آموزشی و تفریحی به مناسبت روز جوان

به مناسبت روز جوان برنامه های آموزشی و تفریحی برای دانشجویان و جوانان اردکانی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه اردکان، با مشارکت دانشگاه اردکان و تعداد دیگری از نهادهای فرهنگی و اجرایی اردکان یک دوره آموزشی با موضوع ازدواج برای دانشجویان دانشگاه اردکان و سایر مراکز آموزش عالی شهرستان و جمعی از جوانان اردکانی برگزار گردید. در این دوره یک روزه دکتر لاور مشاوره امور تربیتی و خانواده به بیان نکاتی در خصوص دوره پیش از ازدواج پرداخت. بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی اردکان از جمله دیگر برنامه های این دوره بود. همچنین شرکت کنندگان در این دوره در ادامه در اردوی تفریحی و ورزشی کوهنوردی شرکت نمودند. دانشجویان با همراهی مربی پیشکسوت اردکان، آقای نادر قاضی بخش هایی از دامنه کوه گلزار چک چک اردکان را پیمودند.