تاریخ: 06 Mar 2023
تعداد بازدید: 3450

به مناسب روز ملی آب؛ وضعیت آب استان مورد بررسی قرار گرفت

در مراسمی که انجمن علمی علوم و مهندسی آب به مناسبت روز ملی آب برگزار نمود؛ وضعیت آب استان یزد مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه اردکان، در این مراسم که جمعی از دانشجویان و اعضای هیأت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه اردکان حضور داشتند، رئیس دانشگاه اردکان با گرامی داشت هفته منابع طبیعی، حفاظت از منابع آب را یک وظیفه همگانی عنوان کرد. دکتر احمد فتاحی همچنین با اشاره به رسالت های منطقه ای دانشگاه اردکان اظهار امیدواری کرد: دانشگاهیان در کنار سایر دستگاه ها نسبت به خدمت رسانی هرچه بهتر اقدام نمایند. در ادامه دکتر ابوالفضل عزیزیان عضو گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه به بیان تاریخچه شکل گیری رشته مهندسی آب در این دانشگاه پرداخت و با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی منطقه، یکی از رسالت های این رشته را بررسی وضعیت خشکسالی ها و تغییرات اقلیم عنوان کرد. در این مراسم آقایان دکتر کوثری و فقیه خراسانی از مدیران شرکت آب منطقه ای یزد به بررسی وضعیت سفره های آب زیرزمینی استان پرداختند و به سؤالات حاضرین پاسخ دادند. بازدید از نمایشگاه عکس با موضوع آب از دیگر برنامه های روز ملی آب در دانشگاه اردکان بود.