تاریخ: 15 Apr 2023
تعداد بازدید: 3416

حضور دانشگاهیان دانشگاه اردکان در راهپیمایی روز قدس به روایت تصاویر