تاریخ: 02 May 2023
تعداد بازدید: 4060

دهه سرآمدان آموزش و بزرگ‌داشت مقام شامخ استاد مبارک باد

 
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی ضمن تبریک دهه بزرگ‌داشت مقام شامخ استاد، نامگذاری روزهای دهه‌ی سرآمدان آموزش را به شرح ذیل اعلام نمود:
۱۲ اردیبهشت: سرآمدی، دانشگاه تمدن آفرین و حکمت بنیان
۱۳ اردیبهشت: سرآمدی و شاگردپروری
۱۴ اردیبهشت: سرآمدی و آموزش هدفمند و نیازمحور
۱۵ اردیبهشت: سرآمدی، مهارت افزایی و اشتغال پذیری
۱۶ اردیبهشت:سرآمدی و فناوری های نوین آموزشی
۱۷ اردیبهشت:‌ سرآمدی و تحول آموزش عالی
۱۸ اردیبهشت: سرآمدی و تعالی آموزشی
۱۹ اردیبهشت: سرآمدی و آموزش غیردولتی
۲۰ اردیبهشت:‌ سرآمدی و استعدادهای درخشان و نخبگان
۲۱ اردیبهشت: سرآمدی و برنامه درسی و آموزشی