تاریخ: 18 Jan 2022
تعداد بازدید: 333

تمدید دوره ششم طرح شهید احمدی روشن

بنیاد ملی نخبگان با طرح شهید احمدی روشن از اساتیدی که آمادگی اجرای طرح کاربردی در زمینه مسئله‌های مبتنی بر فناوری دارند، دعوت به ارسال آثار نمود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه اردکان، بنیاد ملی نخبگان در راستای رشد و شکوفایی بیش از پیش دانشجویان مستعد و اساتید هیات علمی کشور با طرح شهید احمدی روشن در نظر دارد از اساتیدی که آمادگی اجرای طرح کاربردی در زمینه مسئله‌های مبتنی بر فناوری دارند، دعوت به ارسال آثار نماید.
 
 
معیارهای انتخاب مسئله
نیازهای اساسی کشور: مسئله باید در چارچوب نیازها و مسائل اساسی و راهبردی کشور باشد؛
دانش و فناوری محور: در این طرح بنا بر این است مسائل و مشکلاتی از کشور هدف قرار بگیرد که جهت حل آن‌ها نیاز به ابزار دانشی و فناوری وجود داشته باد؛
شفاف و روشن: مسئله باید همانند یک پروژه مرسوم، بیان کامل، شفاف و روشن داشته باشد و اهداف و مسیر رسیدن به آن اهداف واضح باشد؛
زمان اجرا و توان مورد نیاز متناسب: پروژه باید به گونه‌ای تعریف شود که طی حدود ۹ ماه توسط یک تیم دانشجویی با ۵ تا ۱۵ عضو قابل انجام باشد و ضمنا توان اجرای آن از جهت مالی (متناسب با بودجه پیش‌بینی شده توسط کارفرما و بنیاد) و توانمندی‌های مستعدان وجود داشته باشد؛
قابلیت توسعه: تاکید بر این است که پس از پایان طرح، مستعدان با استفاده از نتایج پژوهش‌ها یا محصولات به دست آمده در پروژه، بتوانند فعالیت‌های هسته را با کمک دستگاه‌های دولتی/نهادهای عمومی معرفی کننده مسئله توسعه دهند.
 
مزایای طرح
فرصت بهره‌مندی از نیروی انسانی متخصص و نخبه طی طرح شهید احمدی روشن؛
فرصت مصاحبه با تعداد قابل توجهی از دانشجویان نخبه کشور و انتخاب دانشجویان متناسب با توانمندی‌های مورد نیاز طرح؛
تامین هزینه های پرسنلی طرح (دانشجویان و اساتید) و ...
 
 
مهلت ارسال کاربرگ ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ تعیین شده است و علاقمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به آدرس http://ahmadiroshan.bmn.ir مراجعه نمایید.