تاریخ: 16 Feb 2022
تعداد بازدید: 390

انتصابات جدید

سرپرست دانشگاه اردکان طی احکام جداگانه ای چند نفر از اعضای دانشگاه را در سمت‌های مختلف منصوب کرد.
سرپرست دانشگاه اردکان، با صدور ابلاغ‌هایی دکتر مجید ملاولی را به مدیریت گروه مهندسی شیمی، دکتر هاجر مؤمنی را به مدیریت گروه مهندسی برق و دکتر کبری اسمعیلی را به مدیریت گروه علوم مهندسی منصوب کرد. همچنین طی حکمی ازسوی دکتر احمد فتاحی اردکانی، دکتر نوید سلطانی در مدیریت گروه مهندسی عمران ابقاء گردید. سرپرست دانشگاه همچنین دکتر محمد شاکر اردکانی را به عنوان نماینده تام‌الاختیار دانشگاه اردکان در برگزاری آزمون‌های سراسری معرفی و از خدمات دکتر علی فتح‌زاده نماینده سابق تام الاختیار این دانشگاه در برگزاری آزمون‌ها قدردانی نمود.
سرپرست دانشگاه در همین ارتباط طی نامه‌هایی به دکتر روح الله فضلی مدیرگروه سابق مهندسی برق، دکتر مجید امامی مدیرگروه سابق گروه مهندسی شیمی، دکتر مهدی زارع مهرجردی مدیر گروه سابق گروه مهندسی مکانیک و دکتر لیلی کمالی مدیر گروه سابق علوم مهندسی و معاون سابق دانشکده فنی و مهندسی از خدمات ارزنده‌شان در طول دوران تصدی مسئولیت قدردانی نمود.
روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه، موفقیت روزافزون را برای آنها آرزومند است.