تاریخ: 17 Apr 2022
تعداد بازدید: 397

انتصابات جدید

سرپرست دانشگاه اردکان طی احکام جداگانه ای چند نفر از اعضای دانشگاه را در سمت‌های مختلف منصوب کرد.
سرپرست دانشگاه اردکان، با صدور ابلاغ‌هایی دکتر مهدی تازه را به سمت رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی و سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه و دکتر ابوالفضل عزیزیان را به سمت رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل منصوب کرد. همچنین طی احکامی ازسوی دکتر احمد فتاحی اردکانی، دکتر حیدر مفتاحی زاده در سمت رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه و دکتر مسعود فهرستی ثانی در سمت رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ابقاء گردیدند. سرپرست دانشگاه همچنین طی نامه ای از خدمات دکتر محمد جواد قانعی بافقی رئیس سابق کتابخانه مرکزی و آزمایشگاه مرکزی این دانشگاه قدردانی نمود.