تاریخ: 25 May 2022
تعداد بازدید: 305

بازدید مسئولین دانشگاه از خوابگاه دخترانه باغ درخشان

بازدید مسئولین دانشگاه از خوابگاه دخترانه باغ درخشان
سه شنبه شب مورخ سوم خرداد سرپرست دانشگاه و هیات همراه پای درد دل دانشجویان در خوابگاه باغ درخشان نشستند. در این جلسه که از ساعت ۲۲ الی ۲۴ طول کشید تعدادی از دانشجویان ساکن خوابگاه به بیان مشکلات و نقطه نظرات خود در حوزه مسائل صنفی، فرهنگی و آموزشی پرداختند. در پایان موارد مطرح شده جمع بندی شد و معاونین هر حوزه مسئول پیگیری مسائل مطرح شده مربوط به حوزه خود شدند.
بنابر گزارش روابط عمومی دانشگاه این بازدیدها ادامه خواهد یافت و مسئولین دانشگاه به‌ سایر خوابگاه نیز سر خواهند زد.