تاریخ: 03 Jul 2022
تعداد بازدید: 358

بازدید سرپرست دانشگاه اردکان از محل برگزاری آزمون های پایان ترم دانشگاه

سرپرست دانشگاه اردکان به همراه هیأت همراه از محل برگزاری امتحانات پایان ترم این دانشگاه بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، دکتر احمد فتاحی اردکانی سرپرست دانشگاه با حضور در محل برگزاری امتحانات پایان ترم،از برگزاری این امتحانات بازدید نمود. 
امتحانات پایام ترم دانشجویان علوم انسانی و اجتماعی و فنی و مهندسی در دانشکده علوم انسانی، دانشجویان کشاورزی در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و دانشجویان دامپزشکی نیز در آموزشکده پیرادامپزشکی برگزار می گردد.
لازم به ذکر است این امتحانات تا روز ۲۰ تیرماه ادامه دارد.