تاریخ: 09 Jul 2022
تعداد بازدید: 310

برگزاری نشست مشترک اعضای هیأت رئیسه دانشگاه‌های اردکان و یزد

در نشست مشترک اعضای هیأت رئیسه دانشگاه ها اردکان و یزد، تقویت همکاری های دوجانبه مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، این نشست که در حوزه ریاست دانشگاه اردکان برگزار گردید، اعضا در خصوص حوزه های آموزشی، پژوهشی، آزمایشگاهی، علمی، فرهنگی و رفاهی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این نشست ضمن تأکید اعضا بر هم افزایی، در خصوص بهره مندی یکدیگر از امکانات مراکز دانشگاهی تصمیماتی اتخاذ گردید.