تاریخ: 16 Jul 2022
تعداد بازدید: 274

دیدار هیأت رئیسه دانشگاه با کارکنان حوزه‌های مختلف دانشگاه

در پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، اعضای هیأت رئیسه دانشگاه در نشست‌های جداگانه‌ای با کارکنان حوزه‌های آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و دانشجویی و فرهنگی دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، اعضای هیات رئیسه دانشگاه در اولین نشست با کارکنان حوزه آموزشی و پژوهشی دیدار و از زحمات آنها در ایام حضوری شدن آموزش تقدیر و تشکر کردند. در نشست دوم اعضای هیأت رئیسه با کارکنان حوزه اداری و مالی دیدار و پای صحبت‌های آنان نشستند. نشست پایانی نیز به کارکنان حوزه دانشجویی و فرهنگی اختصاص داشت. در این نشست کارکنان دانشگاه اردکان نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود جهت پیشبرد بهتر و مؤثر برنامه‌های دانشگاه پرداختند.