تاریخ: 29 Aug 2022
تعداد بازدید: 364

انتصابات جدید در دانشگاه

چند نفر از اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه در سمت‌ های مختلف منصوب شدند.
دکتر احمد فتاحی رئیس دانشگاه اردکان، با صدور ابلاغ‌هایی دکتر حسین غفوری چرخابی را به سمت معاون دانشجویی و فرهنگی و دکتر علی صحرایی را به عنوان مشاور ریاست در بنیاد خیرین حامی دانشگاه منصوب کرد. همچنین طی احکامی ازسوی دکتر احمد فتاحی اردکانی، دکتر سعیده کلانتری را در مسئولیت راهبردی زیرسیستم دیجیتال ساز سامانه ثنا و دکتر نجمه یرمی را در سمت مدیرگروه آموزشی علوم و مهندسی آب منصوب کرد. ریاست دانشگاه همچنین طی نامه ای از خدمات دکتر علی صحرایی در مدت مسئولیت معاونت دانشجویی و فرهنگی و دکتر سمیه سلطانی مدیرگروه سابق علوم و مهندسی آب قدردانی نمود.
همچنین دکتر مجید صادقی نیا معاون اداری و مالی دانشگاه هم طی ابلاغ هایی آقای سید حسین هاشمی را به سمت سرپرست امور حقوقی، قراردادها و پاسخ گویی به شکایات و مجتبی خالصی را به سمت سرپرست گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه منصوب کرد.
روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه،ضمن عرض تبریک به این عزیزان برای آنها توفیقات الهی مسالت دارد.