تاریخ: 24 Sep 2022
تعداد بازدید: 357

اطلاعیه شماره ۴: ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ دانشگاه اردکان

اطلاعیه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ دانشگاه اردکان

از پذیرفته‌شدگان عزیز درخواست می‌گردد پس از مطالعه دقیق این اطلاعیه نسبت به انجام ثبت‌نام خود اقدام نمایند.

فرم‌های لازم جهت تکمیل و بارگذاری (دانلود)  
 ​​​​​​​