تاریخ: 22 Oct 2022
تعداد بازدید: 472

انتصابات جدید در دانشگاه

چند نفر از اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه در سمت‌ های مختلف منصوب شدند.
دکتر احمد فتاحی رئیس دانشگاه اردکان، با صدور ابلاغ‌هایی دکتر محسن شفیعی را به سمت مدیریت امور دانشجویی و دکتر محمد هادی زارع جمال آبادی را به سمت سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت منصوب کرد.
همچنین دکتر مجید صادقی نیا معاون اداری مالی دانشگاه طی احکامی آقای مهدی جعفریان را به سمت سرپرست اداره طرح های عمرانی، آقای مجتبی خالصی به سمت سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور، آقای محمد افخمی به سمت سرپرست اداره تربیت بدنی، آقای علی کمالی به سمت مسئول پیگیری های امور اجرایی ریاست و آقای محسن ارشادی را به سمت کارشناس مسئول آموزش های آزاد و الکترونیک منصوب کرد.
همچنین طی نامه های جداگانه ای از دکتر حیدر مفتاحی زاده در مدت تصدی مسئولیت گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت، دکتر مجتبی دهستانی سرپرست سابق اداره تربیت بدنی و مهدی جعفریان مدیر سابق امور دانشجویی قدردانی گردیده است.
روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه،ضمن عرض تبریک به این عزیزان برای آنها توفیقات الهی مسالت دارد.