تاریخ: 22 Oct 2022
تعداد بازدید: 358

به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد؛ شرکت جمعی از دانشجویان در اردوهای داخل استان

به مناسبت هفته تربیت بدنی و به همت اداره تربیت بدنی دانشگاه، جمعی از دانشجویان دختر دانشگاه در اردوی بخش تاریخی خرانق شرکت نمودند. ریگ نوردی همچنین از جمله دیگر برنامه های این دانشجویان در محور اردکان به خرانق بود.
به همین مناسبت به همت بسیج دانشجویی دانشگاه جمعی از دانشجویان پسر هم در اردوی کمپ ریگ نوردی یزد شرکت نمودند.